Zalety foliowego ogrzewania sufitowego i podłogowego
Budowa i zastosowanie
Ogólne uwagi wykonawcze
Przykłady instalacji

Zalety foliowego ogrzewania sufitowego i podłogowego

Ogrzewanie elektryczne nie musi być drogie!

Promieniowanie cieplne z sufitu utrzymującego temperaturę ok. 35°C, penetrując pomieszczenie ogrzewa podłogę, ściany, meble jak i osoby w nim przebywające. W stanie ustalonym po włączeniu ogrzewania tzn. gdy od sufitu nagrzała się powierzchnia pomieszczenia można zmniejszyć nastawioną na termostacie temperaturę o 1-3°C. Przy ogrzewaniu sufitowym temperatura powietrza może być o tyle niższa w stosunku do innych systemów grzewczych, bez utraty odczucia komfortu cieplnego. Niższa temperatura powietrza w pomieszczeniu to mniejsze straty cieplne, a w konsekwencji niższe koszty ogrzewania. Przyjmuje się, że obniżenie temperatury o 1°C zmniejsza koszty ogrzewania o 5%.
Przykład rozmieszczenia elementów ogrzewania elektrycznego w domu jednorodzinnym
Ogrzewanie sufitowe jest ogrzewaniem komfortowym i bezpiecznym. W Skandynawii, gdzie znane jest od blisko 30-lat, stosowane jest szeroko w przedszkolach i szpitalach. Przy tym systemie ogrzewania praktycznie nie ma konwekcyjnych prądów powietrznych, w konsekwencji nie występuje unoszenie się kurzu i dlatego ogrzewanie sufitowe jest przyjazne szczególnie dla alergików.
Przekrój podłogi z ogrzewaniem foliowym
Foliowe ogrzewanie sufitowe i podłogowe nie stwarza ograniczeń w zagospodarowaniu wnętrza.

Zainstalowane folie grzewcze są niewidoczne, co praktycznie wyklucza „niepożądany demontaż”. Może to być istotną zaletą w wolnostojących domach użytkowanych okresowo.

W przeciwieństwie do systemów ogrzewania tradycyjnego, ogrzewanie foliowe nie wymaga serwisu eksploatacyjnego ani specjalnych pomieszczeń przeznaczonych na kotłownię.

Średni koszt folii za m² wynosi 20 Euro.
Przykład izolacji termicznej budynku, w którym zainstalowano ogrzewanie foliowe


Przykładowe koszty inwestycyjno-eksploatacyjne dla budunku z izolacją termiczną jw.

Dom jednorodzinny o powierzchni (m²)*Zużycie energii elektr. do ogrzewania (kWh/rok)Koszt ogrzewania (zł/rok)**Koszt folii grzewczej (Euro)
130800027002200
90600020001600
* Wysokość pomieszczeń 3 m
** Cena energii elektrycznej 0,34 zł/kWh (dla taryfy dziennej 2002/03 r.)

Czynniki przemawiające za stosowaniem elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego foliami grzewczymi POLARHEAT


Czytaj również:

Zalety foliowego ogrzewania sufitowego i podłogowego
Budowa i zastosowanie
Ogólne uwagi wykonawcze
Przykłady instalacji