POLARHEAT Sp. z o.o.
 
tel. 601 281 287
tel. 607 607 909
e-mail: wojka@polarheat.pl
91-218 Łódź
ul. Traktorowa 202
NIP: PL 9471898815
Polarheat Spółka z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS, pod numerem 0000173340