Infraheat English
Strona główna

AKTUALNOŚCI
ZALETY OGRZEWANIA FOLIOWEGO
BUDOWA I ZASTOSOWANIE
UWAGI WYKONAWCZE
PRZYKŁADY INSTALACJI
OGRZEWANIE KOŚCIOŁÓW
KASETA SUFITOWA
OZDOBNE GRZEJNIKI MARMUROWE I SZKLANE
SAUNA - KABINA INFRARED
KABEL GRZEWCZY
BUDOWNICTWO NISKOENERGETYCZNE OMATALO
CERTYFIKATY
NISKOENERGETYCZNE BUDOWNICTWO KOMUNALNE I SOCJALNE OMATALO
KASETY SREDNIOTEMPERATUROWE
GALERIA OMATALO
DOMY FIŃSKIE OMATALO W WARSZAWIE Z 1945
TARGI

Polarheat Spółka z o.o.
91–218 Łódź
ul. Traktorowa 202
Tel. 0 601 281 287
Tel. 0 42 655 95 00
Fax 0 42 650 54 04
email wojka@polarheat.pl

Polarheat Spółka z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział KRS, pod numerem 0000173340

Budownictwo Niskoenergetyczne

Zalety foliowego ogrzewania sufitowego i podłogowego

Ogrzewanie elektryczne nie musi być drogie!

Promieniowanie cieplne z sufitu utrzymującego temperaturę ok. 35°C, penetrując pomieszczenie ogrzewa podłogę, ściany, meble jak i osoby w nim przebywające. W stanie ustalonym po włączeniu ogrzewania tzn. gdy od sufitu nagrzała się powierzchnia pomieszczenia można zmniejszyć nastawioną na termostacie temperaturę o 1–2(3)°C. Przy ogrzewaniu sufitowym temperatura powietrza może być o tyle niższa w stosunku do innych systemów grzewczych, bez utraty odczucia komfortu cieplnego. Niższa temperatura powietrza w pomieszczeniu to mniejsze straty cieplne, a w konsekwencji niższe koszty ogrzewania. Przyjmuje się, że obniżenie temperatury o 1°C zmniejsza koszty ogrzewania o 5%.

Ogrzewanie sufitowe jest ogrzewaniem komfortowym i bezpiecznym. W Skandynawii, gdzie znane jest od blisko 30–lat, stosowane jest szeroko w przedszkolach i szpitalach. Przy tym systemie ogrzewania praktycznie nie ma konwekcyjnych prądów powietrznych, w konsekwencji nie występuje unoszenie się kurzu i dlatego ogrzewanie sufitowe jest przyjazne szczególnie dla alergików.

Foliowe ogrzewanie sufitowe i podłogowe nie stwarza ograniczeń w zagospodarowaniu wnętrza.

Zainstalowane folie grzewcze są niewidoczne, co praktycznie wyklucza „niepożądany demontaż”. Może to być istotną zaletą w wolnostojących domach użytkowanych okresowo.

W przeciwieństwie do systemów ogrzewania tradycyjnego, ogrzewanie foliowe nie wymaga serwisu eksploatacyjnego ani specjalnych pomieszczeń przeznaczonych na kotłownię.

Średni koszt folii za m² wynosi 20 Euro.


Przykład rozmieszczenia elementów ogrzewania elektrycznego w domu jednorodzinnym


Przekrój podłogi z ogrzewaniem foliowym


Przykład izolacji termicznej budynku, w którym zainstalowano ogrzewanie foliowe


Czynniki przemawiające za ogrzewaniem podłogowym» OMATALO CE Mark


Przykładowe koszty inwestycyjno–eksploatacyjne dla budunku z izolacją termiczną jw.
Dom jednorodzinny
o powierzchni* (m²)
Zużycie energii elektr. do ogrzewania (kWh/rok) Koszt ogrzewania ** (zł/rok) Koszt folii grzewczej EURO
130 8000 2700 2200
90 6000 2000 1600

*
**
Wysokość pomieszczeń 3 m
Cena energii elektrycznej 0,34 zł/kWh (dla taryfy dziennej 2002/2003 r.)

Czynniki przemawiające za stosowaniem elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego foliami grzewczymi „POLARHEAT”

Ogrzewanie systemem folii grzewczych „POLARHEAT” jest ogrzewaniem sprawdzonym w surowym skandynawskim klimacie.

Łatwy i szeroki dostęp do energii elektrycznej. W niedługim czasie nastąpi nadprodukcja tej energii a także konkurencja wśród dostawców.

Niskie koszty inwestycyjne. Najniższe ze wszystkich innych systemów.

Prosta regulacja temperatury umożliwiająca utrzymanie różnych temperatur w różnych porach dnia i nocy.

Czysty, prosty montaż jest sprawą istotną zwłaszcza podczas modernizacji.

Wysoka sprawność ogrzewania wynosząca prawie 100%. Nie występują straty spowodowane spalaniem paliwa, różne dla różnych konstrukcji urządzeń grzewczych (kotłów), czy straty spowodowane przesyłem medium grzewczego.

Instalacja nie wymaga serwisu eksploatacyjnego, jest ona praktycznie bezobsługowa.

Ekologicznie czysta forma energii. Prawie nie występuje natężenie pola elektrycznego i elektromagnetycznego.

Niepotrzebne są pomieszczenia na kotłownie czy magazyny paliw.

Możliwość obniżenia temperatury w pomieszczeniu o 1 -3°C bez utraty komfortu cieplnego. 1 stopień różnicy = 5% oszczędności kosztów.

Brak konwekcji powodującej unoszenie się kurzu. Ogrzewanie sufitowe „POLARHEAT” polecane jest zwłaszcza osobom ze skłonnościami alergicznymi.

Korzystny - równomierny rozkład pionowy temperatury w pomieszczeniu pomiędzy sufitem i podłogą.

Brak silnego promieniowania cieplnego.

Ograniczone zjawisko wysuszania powietrza oraz brak dodatniej jonizacji powietrza, która wpływa niekorzystnie na samopoczucie.

Nie występuje tzw. zjawisko suchej destylacji kurzu.

Przy prawidłowo izolowanym budynku koszty eksploatacyjne nie przekroczą 20kWh/m³/rocznie.

Szacunkowy koszt inwestycyjny wynosi ok. 80 zł /m².

Ogrzewanie elektrycznymi foliami „POLARHEAT” jest ogrzewaniem bezpiecznym, ponieważ energia elektryczna w Polsce produkowana jest głównie z rodzimego surowca czyli z węgla.